Застраховка “Отговорност на превозвача”

Със сума на покритие от 1,2 милиона евро ЗА случай на щета ние и сега, както и преди имаме своето специално място в международния транспорт.

Допълнително ние покриваме между другото и чл. 29 (2) от CMR конвенцията - груба небрежност - също до 1,2 милиона.

След повече от 40 години Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H е Специалистът по транспортни застраховки според CMR конвенцията.

LUTZ Ви предлага в една полица застраховка за НАЦИОНАЛНИ, МЕЖДУНАРОДНИ И КАБОТАЖНИ – превози.

Още интересни въпроси/отговори ще намерите в Често задавани въпроси.

При интерес се свържете с нас И някой от нашите специалисти по CMR конвенцията ще Ви помогне.

Дори и когато в по-голямата си част не става въпрос за задължително застраховане в правния смисъл на това понятие, то от икономическа гледна точка е необходимо да бъдат застраховани следните обекти на отговорност според следните предписания:

  • CMR (Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на товари по шосе)
  • Немски законови разпоредби - UGB
  • Общи условия на спедиция в Австрия в най-новата им редакция
  • Конвенцията от Монреал от 28.5.1999 г., Варшавската конвенция от 1929 г., Хагският протокол от 28.05.1955 г., Допълнителното споразумение от Гуадалахара от 18.09.1961 г., но също и според меродавни допълнителни споразумения за въздушен транспорт
  • Конвенция за международни железопътни превози (Приложение В COTIF - последна редакция) и единните правни норми към договора за международен железопътен товар на стоки (CIM).
  • Хагските правила и съотв. променените закони за морски превоз на товари от 25.06.1986 г., Хамбургските правила, както и международно споразумение или националните законови разпоредби за морски транспорт
  • Коносамент FIATA Combined Transport Bill of Lading (FBL/TBL), FIATA Forwards Certificate of Transport (FCT) - транспортен сертификат за спедитори
  • Националните законови предписания за транспортната индустрия за държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  • Разширяване на отговорност и декларации за паричен размер от всякакъв тип
  • Общите търговски условия и/или в отделен случай договорени индивидуални споразумения
  • Законови разпоредби на други държави
  • Неправомерни действия (деликтно право)
  • Отговорност според австрийските законови предписания за щети на чужди контейнери със стоки, сменяеми каросерии, ремаркета
  • Отговорност за митнически задължения

   
  Лутц означава сигурност и качество.