+421 918868745

 

Skip to main content

Poistenie zodpovednosti za škody zasielateľa a dopravcu

Špecializujeme sa na :

 • Zákonné ustanovenia nového občianskeho zakonnika (NOZ).
 • Všeobecné zasielateľské podmienky SSL v aktuálnom znení
 • CMR (Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave)
 • Montrealská dohoda, (MD) z 28.5.1999, Varšavská dohoda z roku 1929 (VD), Haagský protokol zo dňa 28.05.1955, Guadalajara Dodatková dohoda zo dňa 18.09.1961 a ostatné doplnkové dochody pre leteckú dopravu
 • Dohoda o medzinárodnej železničnej nákladnej preprave (príloha B COTIF – najnovšie znenie) a jednotné právne predpisy týkajúce sa zmluvy o medzinárodnej železničnej preprave (CIM)
 • Haagske pravidlá, Haagsko-Visbyské Pravidlá, respektive pozmeňovací zákon
 • o námornom práve zo dňa 25.06.1986
 • Zákon zo dňa 25.06.1986, Hamburské pravidlá a iné mezinárodné dohody alebo národné predpisy pre námornú dopravu
 • FIATA konosament pre multimodální prepravu (FBL/TBL), FIATA špedičným potvrdením o odoslaní zásielky (FCT)
 • Príslušné národné právne predpisy pre odvetvie dopravy v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
 • Rozšírenie zodpovednosti a zvýšenie limitu zodpovednosti akéhokoľvek druhu.
 • Všeobecné obchodné podmienky (VOP) a/alebo v jednotlivých prípadoch individuálne dojednané dohody.
 • Právne úpravy ostatných krajín
 • Protiprávne jednanie (deliktné právo)
 • Zodpovednosť podľa rakúskeho práva na náhradu škody na cudzích kontajneroch, Výmenných nadstavbách, prívesoch
 • Colný dlh
 • Poistenie chladiarenských prepráv
 • Poistenie prepravy batožiny
 • Poistenie vzoriek
 • Poistenie sťahovania

Zavolajte nám a naši odborníci sa o všetko postarajú.

Na Lutz Assekuranz sa môžete naozaj spoľahnúť.

Kontaktujte nás:

 

Tel.:  +421918320038

 

E-Mail:   office-sk@lutz-assekuranz.eu         

 

Kontaktný formulár

Tím