Skip to main content

Poistenie zodpovednosti za škody zasielateľa a dopravcu

S limitom poistného krytia vo výške 1,2 mil. EUR na škodový prípad máme na trhu dopravy tovaru z medzinárodného hľadiska osobitné postavenie.

Okrem toho pokrývame medzi iným čl. 29 (2) CMR – hrubá nedbanlivosť – tiež do výšky 1,2 mil. EUR.

Po viac ako 40 rokoch je Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. špecialistom poistenia nákladnej dopravy CMR.

LUTZ Vám ponúka v rámci jednej poistnej zmluvy poistenie vnútroštátnej, medzinárodnej & kabotážnej nákladnej dopravy.

Ďalšie zaujímavé otázky/odpovede nájdete v časti FAQ.

V prípade záujmu nás jednoducho kontaktujte a niektorý z našich špecialistov pre oblasť CMR Vám rád pomôže.

  Špecializujeme sa na :

  • Německé právní předpisy - UGB
  • Obecné rakouské přepravní podmínky (AÖSp) v nejnovější verzi
  • CMR (Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě zboží)
  • Montrealská úmluva (MT), 28.5.1999,
  • 1929 Warsaw Convention (WA), Haagský protokol ze dne 05.28.1955,
  • Guadalajara Dodatková úmluva z 18.09.1961, ale i pro ostatní relevantní doplňující dohody o letecké dopravě
  • Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (příloha B COTIF - poslední verze) a Jednotné právní předpisy týkající se smlouvy o    mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM)
  • Haagské předpisy, Haagské Visby nebo Zákon o změně námořních zákonů ze dne 25.06.1986,
  • Zákonné ustanovenia nového občianskeho zakonnika (NOZ).
  • Všeobecné zasielateľské podmienky SSL v aktuálnom znení
  • CMR (Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave)
  • Montrealská dohoda, (MD) z 28.5.1999, Varšavská dohoda z roku 1929 (VD), Haagský protokol zo dňa 28.05.1955, Guadalajara Dodatková dohoda zo dňa 18.09.1961 a ostatné doplnkové dochody pre leteckú dopravu
  • Dohoda o medzinárodnej železničnej nákladnej preprave (príloha B COTIF – najnovšie znenie) a jednotné právne predpisy týkajúce sa zmluvy o medzinárodnej železničnej preprave (CIM)
  • Haagske pravidlá, Haagsko-Visbyské Pravidlá, respektive pozmeňovací zákon
  • o námornom práve zo dňa 25.06.1986
  • Zákon zo dňa 25.06.1986, Hamburské pravidlá a iné mezinárodné dohody alebo národné predpisy pre námornú dopravu
  • FIATA konosament pre multimodální prepravu (FBL/TBL), FIATA špedičným potvrdením o odoslaní zásielky (FCT)
  • Príslušné národné právne predpisy pre odvetvie dopravy v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
  • Rozšírenie zodpovednosti a zvýšenie limitu zodpovednosti akéhokoľvek druhu.
  • Všeobecné obchodné podmienky (VOP) a/alebo v jednotlivých prípadoch individuálne dojednané dohody.
  • Právne úpravy ostatných krajín
  • Protiprávne jednanie (deliktné právo)
  • Zodpovednosť podľa rakúskeho práva na náhradu škody na cudzích kontajneroch, Výmenných nadstavbách, prívesoch
  • Colný dlh
  • Poistenie chladiarenských prepráv
  • Poistenie prepravy batožiny
  • Poistenie vzoriek
  • Poistenie sťahovania

  Zavolajte nám a naši odborníci sa o všetko postarajú.

  Na Lutz Assekuranz sa môžete naozaj spoľahnúť.

  Kontaktujte nás:

   

  Tel.:  +421918320038

   

  E-Mail:   office-sk@lutz-assekuranz.eu         

   

  Kontaktný formulár

  Tím