Щети

В случай на щета си личи качеството на Вашия партньор.

Под щета ние разбираме бързата, компетентна, надеждна помощ и подпомагане.

Нашият екип е на Ваше разположение със съвети и действия.

Формуляри при случай на щета:

 Формуляр за щета отговорност за транспорта/отговорност на превозвача  

Доклад за инцидент на МПС