Skip to main content

Застраховка на МПС

Оптималната защита за целия автопарк е предизвикателство. То коства време и разход.

Ние приемаме това предизвикателство вместо Вас във всяка област, като например

  • Застраховка на автопарка 
  • Частично и пълно каско застраховане 
  • Застраховка на товара 
  • Управление на риска

Вие ни се обаждате и нашите специалисти свършват останалото.

Лутц означава сигурност и качество.