История

2021 r. Основаване на филиал на Lutz A във София / България

2020 г.   Основаване на филиал на Lutz A във Варшава/Полша

2019 г.   Основаване на филиал на Lutz A в Сибиу/Румъния

2019 г.   Основаване на филиал на Lutz A в Атина/Гърция

2018 г.   Начало на коопериране на Lutz A с UNTRR в Румъния 

2018 г.   Основаване на филиал на Lutz TR в Антакия/Турция

2017 г.   Основаване на филиал на Lutz TR в Мерсин/Турция

2016 г.    Трансформиране на представителство CZ във филиал на Lutz A и промяна на седалище в Прага

2016 г.    Основаване на филиал на Lutz A в Братислава/Словакия

2014 г.    Начало на коопериране в София/България

2013 г.    Начало на коопериране на Lutz D с UNTRR в Румъния 

2013 г.    Основаване на представителство на Lutz D в Ухерске Храдище/Чехия

2012 г.    Основаване на филиал на Lutz D в Атина/Гърция

2010 г.    Основаване на представителство на Lutz D в Сибиу/Румъния

2005 г.    Основаване на акционерно дружество в Истанбул/Турция

2004 г.    Начало на коопериране във Варшава/Полша с ZMPD

1996 г.    Начало на коопериране в Атина/Гърция

1992 г.    Основаване на представителство на Lutz D в Истанбул/Турция

1984 г.    Откриване на офис във Виена/Австрия

1979 г.    Основаване на ООД в Австрия

1973 г.    Основаване на Lutz Assekuranz-Makler GmbH в Мюнхен/Германия от Хайнц Е. Лутц