Общи условия

Общи търговски условия

Общи условия

Условия на ползване

Авторски права

Съдържанието и оформлението на уебстраниците на Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. са защитени с авторски права. Информациите и данните (текстове, снимки, графики, звук, видео или анимации) на нашата уебстраница не могат да бъдат използвани без предварителното писмено съгласие на Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H., нито да бъдат използвани и разпространявани под каквато и да е форма, дори и това да е по изключение.

Права за защита на лични данни

Изключване на гаранция

Ние полагаме усилия информацията да е възможно най-коректна и актуална. Въпреки това могат да възникнат грешки. Съдържанията са обработени старателно. Die Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. не може въпреки това да гарантира и да поеме отговорност за верността, надеждността, целостта и актуалността на информацията. Моля имайте предвид, че всички изказвания, отнесени към бъдещето, са целеви представи, чието постигане подлежи на непредвидими рискове и затова не може да бъде гарантирано по никакъв начин. Използването на уебстраници и на съдържащата се в тях информация е на Ваш риск. Промени могат да бъдат извършвани по всяко време.

Уебстраниците на Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. могат да съдържат предоставен материал от трети страни или да Ви пренасочват към други уебстраници посредством хиперлинк. Die Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. не носи отговорност за съдържанието на тези информации и изображения и за съдържанието на други уебстраници, до които се стига чрез хиперлинк.

Права върху снимките