Ubezpieczenie OCP Zakres

Z sumą 1,2 miliona Euro na każdą szkodę, zajmujemy specjalną pozycję na międzynarodowym rynku transportowym.

Ponadto pokrywamy również artykuł 29 ust. 2 CMR- rażące niedbalstwo – do sumy 1,2 miliona Euro.

Po ponad 40 latach Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. jest specjalistą w dziedzinie ubezpieczeń transportowych.

LUTZ oferuje Państwu ubezpieczenie na transport KRAJOWY, MIĘDZYNARODOWY I KABOTAŻ w jednej polisie.

Więcej ciekawych pytań/odpowiedzi znajdą Państwo w FAQ.

W przypadku pytań prosimy o kontakt, nasi specjaliści chętnie służą Państwu pomocą.

 

Nawet jeżeli w przypadku jakiegoś ubezpieczenia nie chodzi o „ubezpieczenie obowiązkowe”, to w razie powstania szkody dobrze jest mieć poczucie, że nie jest się zostawionym na lodzie.
Zadzwoń do nas, a resztę załatwią nasi specjaliści: CMR (Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów)

  • Ustawa Prawo przewozowe
  • Krajowe regulacje ustawowe dla branży transportowej w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  • Wszelkiego rodzaju rozszerzenia odpowiedzialności i deklaracje górnych granic odpowiedzialności
  • Regulacje ustawowe innych państw
  • Czyn niedozwolony (prawo deliktowe)

Lutz – bezpieczeństwo gwarantowane