Skip to main content

Ubezpieczenie OCP Zakres

Nawet jeżeli w przypadku jakiegoś ubezpieczenia nie chodzi o „ubezpieczenie obowiązkowe”, to w razie powstania szkody dobrze jest mieć poczucie, że nie jest się zostawionym na lodzie.
Zadzwoń do nas, a resztę załatwią nasi specjaliści.

  • CMR (Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów)
  • Ustawa Prawo przewozowe
  • Krajowe regulacje ustawowe dla branży transportowej w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  • Wszelkiego rodzaju rozszerzenia odpowiedzialności i deklaracje górnych granic odpowiedzialności
  • Regulacje ustawowe innych państw
  • Czyn niedozwolony (prawo deliktowe)

Lutz – bezpieczeństwo gwarantowane