Ασφάλιση αστικής ευθύνης μεταφορέα και διαμεταφορέα

Με κάλυψη 1.200.000€ ανά περίπτωση ζημίας, εξακολουθούμε να κατέχουμε μια ειδική θέση στη διεθνή αγορά μεταφορών.

Επίσης καλύπτουμε μεταξύ άλλων και το άρθρο 29 παράγραφος 2 CMR- βαριά αμέλεια – έως 1.200.000€.

Μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, η Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. είναι Ο ΕΙΔΙΚΟΣ για την ασφάλιση μεταφορών CMR.

Η LUTZ σας προσφέρει ασφάλιση για ΕΘΝΙΚΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ & CABOTAGE μεταφορές μέσα σε ένα συμβόλαιο.

Περισσότερες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις / απαντήσεις μπορείτε να βρείτε στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ).

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, απλώς επικοινωνήστε μαζί μας και ένας από τους ειδικούς μας στο CMR θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Ακόμη και αν μια ασφάλιση είναι υποχρεωτική, είναι καλό να ξέρετε ότι στην περίπτωση ζημίας δεν είστε μόνοι σας:

 • Γερμανικές νομικές διατάξεις - UGB
 • Γενικές Αυστριακές Προϋποθέσεις Μεταφοράς (AÖSp) στην πιο πρόσφατη έκδοση
 • CMR (σύμβαση σχετικά με τη σύμβαση μεταφοράς διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών)
 •     Διεθνή σύμβαση του Μοντρεάλ (MÜ) της 28/5/1999, την σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929 (WA)  το Πρωτόκολλο της Χάγης της 28/5/1955, τη συμπληρωματική σύμβαση της Γκουανταλαχάρα της 18/9/1961 ή άλλες σχετικές συμπληρωματικές συνθήκες για την εναέρια κυκλοφορία
 •    Σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (Παράρτημα Β COTIF τελευταία έκδοση) και τις
 • ενοποιημένες διατάξεις σχετικά με την σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές
 • εμπορευμάτων (CIM)
 •    Κανόνες της Χάγης και, στο βαθμό που εφαρμόζονται, τους κανόνες Χάγης-Βίσμπυ / του νόμου περί
 • της τροποποίησης του ναυτικού δικαίου της 25/06/1986, τους κανόνες του Αμβούργου, τους κανόνες
 • του Ρότερνταμ καθώς και λοιπές εφαρμοστέες διεθνείς συμβάσεις ή εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις
 • σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά
 •    FIATA Combined Transport Bill of Lading (FBL), την FIATA Forwards Certificate of Transport (FCT)
 •    Εκάστοτε εθνικές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τις επιχειρήσεις μεταφορών στα κράτη του
 • Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
 • Επεκτάσεις ευθύνης και δηλώσεις υψηλότερης ευθύνης (Höherdeklarationen) κάθε είδους
 •    Γενικούς όρους συναλλαγών (ΓΟΣ) και/ή τους στην εκάστοτε περίπτωση όρους που συμφωνήθηκαν
 •    μετά από ατομική διαπραγμάτευση που αποτελούν επιπλέον μέρος των συμβάσεων μεταφοράς
 •    Νομικές διατάξεις άλλων κρατών
 •    Αδικοπραξίες
 •    Η ευθύνη σύμφωνα με τις αυστριακές νομικές διατάξεις για ζημίες σε ξένα container, τραίλερ, ρυμουλκούμενα.
 •    Τελωνειακές ευθύνης

Lutz - αυτή είναι η ασφάλεια με την ποιότητα χειραψίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. και Fax: +30 / 210 / 7601-743

office-gr@lutz-assekuranz.eu

 

 

 

φόρμα επικοινωνίας

στην ομάδα