Добре информирани

Добрата информираност е в основата на бизнеса. Но кой би запомнил всичко това?

Не сте и длъжни, защото при настъпили въпроси просто можете да ни се обадите по телефона.

Въпреки това може да Ви е от полза да проверите някои неща по-точно. Затова на нашата страница сме предоставили на Ваше разположение някои важни информации:

В случай на щета

Формуляр за щета отговорност за транспорта/отговорност на превозвача<br/> Доклад за инцидент на МПС