Застраховка за материални щети

Не само транспортът на товари е изложен на риск, но и всички останали сфери на работа трябва да бъдат оптимално защитени, напр:

 • Застраховка на сгради
 • Застраховка при прекъсване на дейност 
 • Застраховка на машини 
 • Застраховка на монтажи 
 • Застраховка на строителни услуги 
 • Застраховка на електроника служебна, продуктова отговорност и отговорност към околната среда 
 • Отговорност за щети в резултат от упражняване на професия или на лица, извършващи консултантски услуги
 • Отговорност на ръководител предприятие (D&O) 
 • Застраховка за групов инцидент 
 • Наказателна/транспортна правна защита 
 • Застраховка на кредита и застраховка срещу щети, които могат да възникнат вследствие доверителни клаузи в договора 

Вие ни се обаждате и нашите специалисти свършват останалото.

Лутц означава сигурност и качество.