Skip to main content

Предимства

Ползата, която можете да очаквате от Вашия партньор от Assekuranz не се изчерпва само с писмено гарантираната сигурност, която Ви дава Вашият застрахователен договор.

Към Вашите преимущества се отнася и сигурността, която дава компетентното консултиране и увереността, че възникналата щета ще бъде бързо обработена. И не на последно място предимство за Вас е безпроблемният информационен поток и успокояващото усещане, че до Вас има стабилен партньор.