Pojištění odpovědnosti za škody zasilatele a dopravce

S limitem pojistného krytí ve výši 1,2 mil. EUR na škodový případ máme na trhu dopravy tovaru z mezinárodního hlediska mimořádné postavení.

Navíc pokrýváme mezi jiným čl. 29 (2) CMR – hrubá nedbanlivost – také do výše 1,2 mil. EUR.

Po více než 40 letech je Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. specialista pojištění nákladní dopravy CMR.

LUTZ Vám nabízí v rámci jedné pojistné smlouvy pojištění vnitrostátní, mezinárodní & kabotážní nákladní dopravy.

Další zajímavé otázky/odpovědi najdete v části FAQ.

V případě zájmu nás jednoduše kontaktujte a některý z našich specialistů pro oblast CMR Vám rád pomůže.

I když je pojišťovna "povinným pojištěním", je dobrý pocit, že v případě poškození nezůstanete na holičkách.
Zavolejte nám a  naši specialisté se postarají zbytek.

  • Hamburské předpisy, jakož i jiné mezinárodní úmluvy nebo vnitrostátní právní předpisy pro námořní dopravu
  • Nákladní list kombinované dopravy FIATA (FBL / TBL), doklad o přepravě FIATA (FCT)
  • Vnitrostátní právní předpisy pro odvětví dopravy v Evropském hospodářském prostoru (EHP)
  • Rozšíření odpovědnosti a vyšší prohlášení všeho druhu
  • Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a / nebo individuálně dohodnuté individuální dohody
  • Právní ustanovení jiných států
  • Protiprávní jednání (zákon o občanskoprávních delikatech)
  • Zodpovědnost podle rakouských právních předpisů za škody na zahraničních kontejnerech, výměnných nástavbách, celního ručení