Škodová udalosť

Kvalita vášho partnera je preukázaná v prípade škodovej udalosti. Reklamáciou rozumieme rýchlu, kompetentnú, spoľahlivú pomoc a podporu v prípade poškodenia. Náš tím Vám rád pomôže a poradí.

Formy škody :
Reklamačný formulár pre sprostredkovateľov a zodpovednosť dopravcu / námorné poistenie

Nehoda správa