+421 918868745

 

Skip to main content

Zakaznícke info

LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.-

organizačná zložka

Informácie pre zákazníkov pri prvom kontakte

O nás

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H je kompetentným a spoľahlivým partnerom pre špeditérov, dopravcov a iné podniky nákladnej dopravy vo všetkých oblastiach poistnej ochrany. Lutz Assekuranz pôsobí v mene svojich partnerov ako sprostredkovateľ           vysokokvalitných poistných produktov za rozumnú cenu, a to na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Ako sprostredkovateľ poistenia sme zároveň brokerom aj poisťovacím poradcom, pričom nie sme finančne prepojení so žiadnou poisťovňou. Nezávisle od poisťovní a bánk konáme výhradne v najlepšom záujme našich klientov. Platí to aj pre likvidáciu poistných udalostí, ktorú spoločnosť spracováva samostatne. Sme poisťovňami oprávnení vyberať poistné.Viac informácií o spoločnosti Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. môžete získať na internetovej stránke www.lutz-assekuranz.eu.

Podľa zákonného nariadenia sme povinní informovať potenciálnych a nových klientov o týchto skutočnostiach:

  1. Spoločnosť Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je zapísaná ako poisťovací sprostredkovateľ v registri Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) pod registračným číslom 24197069 a má uzatvorené poistenie profesnej zodpovednosti podľa § 137 GewO.
  2. Informácie o poisťovacích sprostredkovateľoch zapísaných v registri poisťovacích sprostredkovateľov môžete nájsť na internetovej stránke https://www.gisa.gv.at/vkr. Prípadné sťažnosti je možné smerovať na Rakúske spolkové ministerstvo hospodárstva a práce (BMWFW).

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H pripisuje najvyššiu dôležitosť ochrane súkromia svojich zákazníkov a pri spracovávaní osobných údajov striktne dodržiava predpisy na ochranu údajov. Ako prílohu k týmto informáciám pre zákazníkov pri prvom kontakte pripájame aj zásady ochrany osobných údajov a informácie v súlade s článkami 13 a 14 DS-GVO Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Okrem zákonných ustanovení platia všeobecné podmienky rakúskych poisťovacích maklérov zo septembra 2008 v ich najnovšej verzii (pozri www.lutz-assekuranz.eu). Pri akýchkoľvek sporoch s našou spoločnosťou je miestom súdnej právomoci Viedeň a s výnimkou IPRG (zákona o medzinárodnom súkromnom práve) je dohodnuté rakúske právo.

Lutz Assekuranz je stopercentnou dcérskou spoločnosťou Lutz Assekuranz-Makler GmbH so sídlom v Mníchove, ktorej sto percent akcií vlastní deas Deutsche Assekuranz-Makler GmbH Berlín, ktorá je súčasťou skupiny Ecclesia Group so sídlom v Detmolde (ústredie). S obratom 217 mil. EUR a 1750 zamestnancami je Ecclesia Group najväčším nemeckým poisťovacím     maklérom pre podniky a inštitúcie. Ecclesia Group má svoje vlastné spoločnosti v Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku, Holandsku a Turecku. Prostredníctvom svojich partnerov globálnej siete Ecclesia je skupina aktívna po celom svete.

PDF

Vyhlásenie o ochrane údajov a informácie v súlade s článkami 13 a 14 DSGVO

Datenschutzerklärung und Information gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO als PDF-Download