Skip to main content

Odtlačok

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Meidlinger Hauptstraße 51-53
1120 Viedeň
Telefon +43 1 8175573
Fax +43 1 8175573 22

office@lutz-assekuranz.at

Jednatelé společnosti

Herbert Hasenhütl, Karl Jungmann

Registrováno u Obvodního soudu Mnichov pod číslem

HR B 64403

Kontrolní orgán 

Průmyslu a obchodu
Mnichova a Horního Bavorska

Max-Joseph-Straße 2

80333 München

Tel.: 089 / 51 16-0

Fax: 089 / 51 16-306

informace o stavu

podle § 11 nařízení o zprostředkování pojištění

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je registrován v registru jako pojišťovací makléř v souladu s § 34d odst. 1 německého obchodního zákoníku

Registrační číslo

D-ZJSV-WLUO5-04

Zápis do registru zprostředkovatelů lze ověřit následovně

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel.: 0180 / 500 585 0*

www.vermittlerregister.info

*) 14 centů / minutu z německé pevné linky a maximálně
42 centů / min z mobilních sítí

Vazby na investice

Makléř nemá přímý nebo nepřímý podíl přesahující 10% hlasovacích práv nebo základního kapitálu pojišťovny, u které sjednává pojištění.
Pojišťovna nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl přesahující 10% hlasovacích práv nebo kapitálu makléře.

Odpovědnost za obsah acc. § 10 odst. 3 MDStV

(adresa viz výše)

Web design & realizace

CodeManufaktur
Christian Meixner
cm@codemanufaktur.at

Grafika

Individuální grafika na webových stránkách pochází z

www.fotolia.de

Další informace

Prohlášení o odmítnutí záruk
Snažíme se poskytovat správné a aktuální informace. Nicméně, může dojít k chybám.
Obsah stránek byl sestaven s pečlivostí. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. nenese žádnou odpovědnost za přesnost, spolehlivost, úplnost nebo aktuálnost informací. Vezměte prosím na vědomí, že všechny výroky týkající se budoucnosti jsou cíle, které se vztahují k nepředvídatelným rizikům, a proto nemohou být v žádném případě zaručeny. Používání webových stránek a informací v něm obsažených činíte tak na vlastní riziko. Změna obsahu vyhrazena.
I přes pečlivou kontrolu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Plnou odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese provozovatel těchto stránek.

Lutz Assekuranz
Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Meidlinger Hauptstrasse 51-53
1120 Wien

 +43 (0)1 8175573
Fax +43 (0)1 817557322
office@lutz-assekuranz.eu
www.lutz-assekuranz.eu

FN 96827v
Firmenbuchgericht:
Handelsgericht Wien

UID ATU55795401

 

Bankverbindung

UniCredit Bank Austria AG
AT211100000253937700
BKAUATWW

 

Behörde gemäß ECG

Magistratisches Bezirksamt des XII. Bezirkes

 

Mitglied der Wirtschaftskammer Wien

Register 990
Gewerberegisternummer 015320G01/08

Fachgruppe
Versicherungsmakler und Berater in
Versicherungsangelegenheiten

Berufsgruppe
Versicherungsmakler

Inhaltliche Konzeption:

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.
Meidlinger Hauptstraße 51-53
1120 Wien
+43 1 8175573
Fax +43 1 8175573 22
office@lutz-assekuranz.eu

 

Webdesign & Realisierung

CodeManufaktur
Christian Meixner
CodeManufaktur.at
cm@codemanufaktur.at

 

Haftungshinweis

Wir bemühen uns um möglichst korrekte und aktuelle Informationen. Trotzdem können Fehler auftreten.

Die Inhalte wurden sorgfältig erarbeitet. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. kann aber dennoch keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen übernehmen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche für die Zukunft getroffenen Aussagen Zielvorstellungen sind, deren Erreichen unvorhersehbaren Risiken unterliegt und daher in keiner Weise garantiert werden kann. Die Verwendung der Web-Seiten und der darin enthaltenen Informationen erfolgt deshalb auf Ihre eigene Gefahr. Änderungen können jederzeit vorgenommen werden.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

 

Bildquellen