Odtlačok

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Meidlinger Hauptstraße 51-53
1120 Viedeň
Telefon +43 1 8175573
Fax +43 1 8175573 22

office@lutz-assekuranz.at

Jednatelé společnosti

Herbert Hasenhütl, Karl Jungmann

Web design & realizace

CodeManufaktur
Christian Meixner
cm@codemanufaktur.at

Grafika

Individuální grafika na webových stránkách pochází z

www.fotolia.de

Další informace

Prohlášení o odmítnutí záruk
Snažíme se poskytovat správné a aktuální informace. Nicméně, může dojít k chybám.
Obsah stránek byl sestaven s pečlivostí. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. nenese žádnou odpovědnost za přesnost, spolehlivost, úplnost nebo aktuálnost informací. Vezměte prosím na vědomí, že všechny výroky týkající se budoucnosti jsou cíle, které se vztahují k nepředvídatelným rizikům, a proto nemohou být v žádném případě zaručeny. Používání webových stránek a informací v něm obsažených činíte tak na vlastní riziko. Změna obsahu vyhrazena.
I přes pečlivou kontrolu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Plnou odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese provozovatel těchto stránek.