Filozofia

Každá spoločnosť je tvorená ľuďmi. Preto i každý obchodný vzťah medzi spoločnosťami je v prvom rade vzťahom medzi ľuďmi. Vzťahy však fungujú len pri vzájomnej dôvere. Našou úlohou je vybudovať a udržiavať túto dôveru – cez individuálnu starostlivosť, rýchlu reakciu a zjednodušené procesy.

Dáme Vám sľub a dodržíme ho!

Lutz – to je dôvera ruka v ruke s kvalitou.