Naša spoločnosť založená v roku 1973 je Vašim partnerom vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa poistenia vo vnútroštátnej i medzinárodnej doprave a logistických službách.

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je špecialista pre CMR transportné poistenie.
Nezáleží na tom, či ste prepravca, dopravca, správca vozového parku, skladovateľ alebo dodávateľ, s nami ste vždy na správnom mieste.

Vzájomná dôvera je jedným z najdôležitejších základov nášho podnikania.

Ponúkame Vám nielen osobné konzultácie a podporu zo strany našich poradcov, ale predovšetkým spoľahlivosť. Najdôležitejšia je pre nás vzájomná dôvera.