Zákon

Podmienky

Podmienky pre poisťovacích sprostredkovateľov a poradcov vo veciach poistenia (GTC VersMakler) v znení  zo: september 2008

 

Právne informácie

podmienky použitia

autorské práva

Obsah a štruktúra webových stránok  Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je chránená autorskými právami. Informácie a dáta (text, obrázky, grafika, zvuk, video alebo animované  súbory) na našich webových stránkach nemôžu byť  bez predchádzajúceho písomného súhlasu   Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. ani používané ani reprodukované v akejkoľvek forme a to ani čiastočne.

 

Právo na ochranu údajov

Ďalšie informácie o našich právach na ochranu údajov nájdete tu.

 

Bez záruky /caveat emptor/

Snažíme sa o čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie pričom obsah bol starostlivo pripravený a skontrolovaný. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť chyby.  Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.   ale napriek tomu nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií. Upozorňujeme, že všetky výroky týkajúce sa budúcich cieľov, podliehajú  nepredvídateľným  rizikám  a preto nemôžu byť v žiadnom prípade zaručené. Použitie webových stránok a informácií v nich obsiahnutých je preto na vlastné riziko. Zmeny sa môžu vykonať kedykoľvek.

 

Webové stránky Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. môžu obsahovať materiály poskytnuté tretími stranami alebo odkazy na iné webové stránky prostredníctvom hypertextových odkazov. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. nenesie zodpovednosť za obsah týchto informácií a obsah iných webových stránok uvedených pomocou hypertextového odkazu.

 

Autorské práva

Tu nájdete podrobný prehľad o autorských právach použitých fotografií a obrázkov.