Informacja dla klienta

LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Informacja dla klienta przy pierwszym kontakcie

My o Nas

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. jest kompetentnym i niezawodnym partnerem we wszystkich kwestiach ochrony ubezpieczeniowej dla spedytorów, przewoźników i branży spedycyjnej. W imieniu swoich udziałowców Lutz Assekuranz oferuje atrakcyjne cenowo, wysokiej jakości produkty ubezpieczeniowe – w kraju i za granicą.

Zgodnie z przepisami o prowadzeniu działalności gospodarczej, jako pośrednik ubezpieczeniowy, jesteśmy brokerem i doradcą w sprawach ubezpieczeniowych i nie jesteśmy powiązani kapitałowo z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Niezależnie od ubezpieczycieli i banków, działamy wyłącznie w interesie swoich klientów. Dotyczy to również likwidacji szkód, którą firma prowadzi samodzielnie. Jesteśmy upoważnieni przez ubezpieczycieli do pobrania składek. O ile nie uzgodniono inaczej, porady udzielane są na podstawie osobistego i wyważonego dochodzenia, w odniesieniu do ograniczeń rynkowych zgodnie z załączonymi arkuszami (w szczególności OWU). Jako pośrednik otrzymujemy nasze wynagrodzenie bezpośrednio od odpowiedniego ubezpieczyciela; są to prowizje zgodnie z § 30 MaklerG, (austriacka ustawa o brokerach) a także wszelkie prowizje końcowe, prowizje uzupełniające, prowizje za opiekę, prowizje od sprzedaży, premie, opłaty za zarządzanie itp. Dalsze informacje o firmie Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. mogą Państwo sprawdzić w Internecie pod adresem www.lutz-assekuranz.eu.

Zgodnie z regulacjami prawnymi jesteśmy zobowiązani zwrócić uwagę potencjalnych nowych klientów na następujące fakty:

1. Firma Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. jest zarejestrowana jako pośrednik ubezpieczeniowy w austriackim rejestrze działalności gospodarczej Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) pod numerem 24197069 i posiada zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej zgodnie z § 137 GewO (austriacka ustawa o działalności gospodarczej) o prowadzeniu działalności gospodarczej.

2. Informacje o pośrednikach ubezpieczeniowych zarejestrowanych w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych można sprawdzić w Internecie pod adresem https://www.gisa.gv.at/vkr. Organ odwoławczy: BMWFW (Federalne Ministerstwo Nauki, Badań i Gospodarki).

3. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. jest członkiem Austriackiej Izby Handlowej. Organ nadzorczy (informacje zgodnie z § 5 ust. 1 Z 5 prawa E-CommerceG (austriacka ustawa o handlu elektronicznym): Magistrat der Stadt Wien, MBA 12., Schönbrunner Straße 259, 1120 Wiedeń.

Firma Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H przywiązuje ogromną wagę do ochrony prywatności swoich klientów i w przypadku przetwarzania danych osobowych ściśle przestrzega przepisów o ochronie danych. Jako załącznik do Informacji dla klienta przy pierwszym kontakcie dołączona jest Polityka prywatności firmy Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H oraz sporządzona przez nią informacja zgodnie z art. 13 i 14 DS-GVO (RODO). 

Oprócz przepisów ustawowych obowiązują także Ogólne Warunki Handlowe Austriackich Brokerów Ubezpieczeniowych z września 2008 r. w ich aktualnej wersji (patrz: www.lutz-assekuranz.eu). W razie ewentualnych sporów z naszą spółką obowiązuje prawo austriackie z wyłączeniem IPRG (Międzynarodowego Prawa Prywatnego), a sądem właściwym jest sąd w Wiedniu.

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H z siedzibą w Wiedniu jest w 100% spółką-córką Lutz Assekuranz-Makler GmbH z siedzibą w Monachium której udziały w 100% posiada Ecclesia Specialty Holding GmbH z Berlina, która z kolei jest częścią Grupy Ecclesia z siedzibą w Detmold (siedziba główna) (www.ecclesia-group.com).Grupa Ecclesia posiada własne spółki w Austrii, Belgii, Hiszpanii, Holandii i Turcji. Jest obecna na całym świecie poprzez swoich partnerów w ECCLESIA GLOBAL NETWORK.

Tu możesz pobrać w formacie PDF informację dla klienta zgodnie z austriackim Rozporządzeniem o pośrednikach ubezpieczeniowych.