Skip to main content

Informacja dla klienta

LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.


Informacja dla klienta przy pierwszym kontakcie


My o Nas


Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. jest kompetentnym i niezawodnym partnerem we wszystkich kwestiach ochrony ubezpieczeniowej dla spedytorów, przewoźników i branży spedycyjnej. W imieniu swoich udzia-łowców Lutz Assekuranz oferuje atrakcyjne cenowo, wysokiej jakości produkty ubezpieczeniowe – w kraju i za granicą.


Zgodnie z przepisami o prowadzeniu działalności gospodarczej, jako pośrednik ubezpieczeniowy, jesteśmy brokerem i doradcą w sprawach ubezpieczeniowych i nie jesteśmy powiązani kapitałowo z żadnym towarzystwem ubezpiecze-niowym. Niezależnie od ubezpieczycieli i banków, działamy wyłącznie w interesie swoich klientów. Dotyczy to również likwidacji szkód, którą firma prowadzi samodzielnie. Jesteśmy upoważnieni przez ubezpieczycieli do pobrania składek. O ile nie uzgodniono inaczej, porady udzielane są na podstawie osobistego i wyważonego dochodzenia, w odniesieniu do ograniczeń rynkowych zgodnie z załączonymi arkuszami (w szczególności OWU). Jako pośrednik otrzymujemy nasze wynagrodzenie bezpośrednio od odpowiedniego ubezpieczyciela; są to prowizje zgodnie z § 30 MaklerG, (austriacka ustawa o brokerach) a także wszelkie prowizje końcowe, prowizje uzupełniające, prowizje za opiekę, prowizje od sprzedaży, premie, opłaty za zarządzanie itp. Dalsze informacje o firmie Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. mogą Państwo sprawdzić w Internecie pod adresem www.lutz-assekuranz.eu.


Zgodnie z regulacjami prawnymi jesteśmy zobowiązani zwrócić uwagę potencjalnych nowych klientów na następujące fakty:


1. Firma Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. jest zarejestrowana jako pośrednik ubezpieczeniowy w austriackim rejestrze działalności gospodarczej Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) pod numerem 24197069 i posiada zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej zgodnie z § 137 GewO (austriacka ustawa o działalności gospodarczej) o prowadzeniu działalności gospodarczej.
2. Informacje o pośrednikach ubezpieczeniowych zarejestrowanych w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych można sprawdzić w Internecie pod adresem https://www.gisa.gv.at/vkr. Organ odwoławczy: BMWFW (Federalne Ministerstwo Nauki, Badań i Gospodarki).
3. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. jest członkiem Austriackiej Izby Handlowej. Organ nadzor-czy (informacje zgodnie z § 5 ust. 1 Z 5 prawa E-CommerceG (austriacka ustawa o handlu elektronicznym): Magistrat der Stadt Wien, MBA 12., Schönbrunner Straße 259, 1120 Wiedeń.
Firma Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H przywiązuje ogromną wagę do ochrony prywatności swo-ich klientów i w przypadku przetwarzania danych osobowych ściśle przestrzega przepisów o ochronie danych. Jako załącznik do Informacji dla klienta przy pierwszym kontakcie dołączona jest Polityka prywatności firmy Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H oraz sporządzona przez nią informacja zgodnie z art. 13 i 14 DS-GVO (RODO).


Oprócz przepisów ustawowych obowiązują także Ogólne Warunki Handlowe Austriackich Brokerów Ubezpieczenio-wych z września 2008 r. w ich aktualnej wersji (patrz: www.lutz-assekuranz.eu). W razie ewentualnych sporów z naszą spółką obowiązuje prawo austriackie z wyłączeniem IPRG (Międzynarodowego Prawa Prywatnego), a sądem właści-wym jest sąd w Wiedniu.


Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H z siedzibą w Wiedniu jest w 100% spółką-córką Lutz Asseku-ranz-Makler GmbH z siedzibą w Monachium której udziały w 100% posiada deas Deutsche Assekuranzmakler GmbH z Berlina, która z kolei jest częścią Grupy Ecclesia z siedzibą w Detmold (siedziba główna). Z ponad 2300 pracowni-kami i wielkością składki 2,4 miliarda euro rocznie Grupa Ecclesia jest największym niemieckim brokerem ubezpieczeniowym dla firm i instytucji oraz jednym z wiodących brokerów w Europie (www.ecclesia-group.com).

Grupa Ecclesia posiada własne spółki w Austrii, Włoszech, Belgii, Hiszpanii, Holandii i Turcji. Jest obecna na całym świecie poprzez swoich partnerów w ECCLESIA GLOBAL NETWORK.

Tu możesz pobrać w formacie PDF informację dla klienta zgodnie z austriackim Rozporządzeniem o pośrednikach ubezpieczeniowych.