Ochrona danych

Oświadczenie i informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 RODO (GDPR)

OGÓLNE
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszymi usługami. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności jako użytkowników naszej strony internetowej i ściśle przestrzegamy przepisów o ochronie danych podczas ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania. Dotyczy to w szczególności przetwarzania Państwa danych osobowych.
NAZWA I DANE KONTAKTOWE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.
Meidlinger Hauptstraße 51-53
1120 Wien
Telefon +43 1 8175573
Fax +43 1 8175573 22
E-Mail office@lutz-assekuranz.eu
 
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
UIMC DR. VOSSBEIN GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Fleischmarkt 1/6/12
A1010 Wien
 
Telefon +43 1 20 51 07 3383
 
E-Mail consultants@uimc.at
CELE, DLA KTÓRYCH DANE OSOBISTE POWINNY/
BĘDĄ PRZETWARZANE I PODSTAWA PRAWNA TAKIEGO PRZETWARZANIA.
Cele przetwarzania Podstawa prawna
Kontaktowanie się z odwiedzającymi witrynę za pomocą naszego formularza kontaktowego. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO (wymagane do wypełnienia środków przedumownych)
Pobierania plików Podstawa prawna zależy od rodzaju przesyłanych plików. Możliwe podstawy prawne to:
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wymagany do wykonania umowy lub do wykonania działań przed zawarciem umowy)
Przetwarzanie informacji technicznych w celu świadczenia usługi i w celu optymalizacji prezentacji informacji pobranych przez odwiedzającego na odpowiednim urządzeniu odwiedzającego stronę internetową. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO (prawnie uzasadniony interes osoby odpowiedzialnej)
Wykonywanie zewnętrznego kodu JavaScript "jQuery"-Frameworks od Google Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO (prawnie uzasadniony interes osoby odpowiedzialnej)
Kontrola strony internetowej i projektowanie procesów w oparciu o potrzeby podczas użytkowania za pomocą plików cookie Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO (zgoda osoby, której dane dotyczą)
Korzystanie z usługi Google reCAPTCHA w celu sprawdzania i unikania interakcji na naszej stronie internetowej poprzez zautomatyzowany dostęp, np. przez tak zwane boty. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO (prawnie uzasadniony interes osoby odpowiedzialnej)
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes polega na ciągłej analizie i ulepszaniu serwisu oraz optymalizacji przyjazności dla użytkownika.
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Podczas korzystania z naszego serwisu w celach organizacyjnych i technicznych przetwarzane są następujące dane:
• Adresy IP odwiedzających
• Nazwa odwiedzanych stron
• Data i godzina dostępu
• Nazwa używanej przeglądarki
• Nazwa systemu operacyjnego
• Nazwa wyszukiwarki lub linku zewnętrznego
• Nazwa pobranych plików
Jeśli prześlą nam Państwo dane za pośrednictwem naszych formularzy online, podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji odpowiedniego celu.
PRZYGOTOWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe to informacje o Państwa tożsamości. Są to na przykład informacje takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy też adres e-mail. Nie muszą Państwo ujawniać danych osobowych w celu korzystania z tej witryny. W niektórych przypadkach potrzebujemy jednak Państwa imienia i nazwiska oraz adresu, a także innych informacji, abyśmy mogli świadczyć żądane usługi.
Dotyczy to na przykład korzystania z naszego formularza kontaktowego, wysyłania informacji, odpowiadania na indywidualne pytania lub korzystania z naszego formularza do aplikacji online. Zawsze będziemy Państwa informować, gdzie będzie to konieczne. Ponadto zapisujemy i przetwarzamy tylko te dane, które podają Państwo dobrowolnie lub automatycznie. W przypadku korzystania z usług doradczych, co do zasady zbierane są tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia usług. Jeżeli prosimy o dalsze dane, są to informacje dobrowolne. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, które zostały Państwu przekazane i wyjaśnione poniżej.
 
ODBIORCA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim wyłącznie na podstawie Państwa zgody lub zezwolenia prawnego. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom i organom państwowym uprawnionym do otrzymywania informacji w ramach odpowiednich przepisów prawa lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy orzeczenia sądu. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych. Do technicznej realizacji udostępnionych usług zleciliśmy odpowiednim firmom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu. Są to:
Zleceniobiorca Świadczone usługi
onix - Dienstleistungs- und Handels-GmbH Hosting strony internetowej
 
 
SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA
Jeśli zapisali się Państwo do naszego newslettera, użyjemy Państwa adresu e-mail i dobrowolnych informacji, aby regularnie wysyłać Państwu nasz newsletter. Aby otrzymywać nasz newsletter wystarczy podać swój adres e-mail.
Na końcu każdego newslettera znajduje się link, za pomocą którego możesz w dowolnym momencie edytować dane swojej subskrypcji lub wypisać się z newslettera. Subskrypcję można również zakończyć, powiadamiając nas o tym na dane kontaktowe podane w informacji prawnej.
REZERWACJA ZDARZEŃ
W przypadku rezerwacji zdarzenia za pomocą naszego formularza rejestracyjnego online, aby wziąć w nim udział niezbędne jest przekazanie Państwa danych osobowych spółkom Grupy Ecclesia wymienionym w formularzu rejestracyjnym online.
KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE
Ta strona korzysta z tak zwanych plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z naszego serwera internetowego do Państwa przeglądarki i zapisywane na dysku twardym komputera. Nie są zapisywane żadne dane osobowe, jedynie indywidualny pseudonim. Informacje te są wykorzystywane m.in. aby rozpoznać Państwa podczas poruszania się po naszej witrynie i ułatwić Państwu nawigację.
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała o umieszczeniu plików cookies. Dzięki temu korzystanie z plików cookie jest przejrzyste. Alternatywnie mogą Państwo przeglądać tę stronę bez plików cookie. Możesz to ustawić w swojej przeglądarce. Należy pamiętać jednak, że niektóre funkcje strony internetowej mogą nie być już częściowo lub całkowicie dostępne.
 
ANALIZA INTERNETOWA GOOGLE ANALYTICS
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie aktywowana jest anonimizacja IP. W tym celu Twój adres IP zostanie skrócony i zapisany bez ostatniego oktetu. Wiemy, z jakiej sieci pochodzi żądanie, ale nie z jakiego komputera.
Państwa adres IP jest zwykle skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi tej witryny innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny i Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
KORZYSTANIE ZE ŚLEDZENIA KONWERSJI REKLAM GOOGLE I MENEDŻERA TAGÓW GOOGLE
 
Korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google Ads” na naszej stronie internetowej i w tym kontekście ze śledzenia konwersji (analizy odwiedzin), które zostało wdrożone za pomocą Google Tag Manager. Google Conversion Tracking i Google Tag Manager to usługa świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: „Google”). Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie śledzenia konwersji zostanie umieszczony na Twoim komputerze. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzasz określone strony w naszej witrynie, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy zobaczyć, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że nie ma możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji. Tutaj dowiadujemy się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników. Przetwarzanie odbywa się na podstawie państwa zgody Art. 6 ust.1 lit.a RODO.
 
PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY
W każdej chwili mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę. Odwołanie obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia.
W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies: Ustawienia plików cookies
PRAWO DO ZRZECZENIE SIĘ PRZETWARZANIA
Zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, mogą Panstwo sprzeciwić się przetwarzaniu Panstwa danych osobowych na podstawie Art. 6 ust. Jeśli wniosa Panstwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Panstwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Panstwa interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
KORZYSTANIE Z USŁUG ZEWNĘTRZNYCH
Nasza strona internetowa korzysta z treści stron trzecich. Mogą to być filmy, czcionki lub skrypty. Poszczególne cele i podstawy prawne, na których korzystamy z tych treści, zostały szczegółowo wyjaśnione w punkcie „Cele, dla których dane osobowe są przetwarzane oraz podstawa prawna przetwarzania”. W celu wyświetlenia treści wykorzystanych ofert stron trzecich konieczne jest ze względów technicznych, aby Państwa adres IP został przesłany do odpowiedniego dostawcy. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób dany dostawca zewnętrzny wykorzystuje Twoje dane osobowe. Poniżej przedstawiamy jednak przegląd wszystkich usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę witrynę. Jeśli to możliwe, udostępniamy również odpowiedni link do oświadczenia o ochronie danych dostawcy zewnętrznego, aby mogli Państwo uzyskać dostęp do informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych tam i, jeśli jest dostępny, wskazać opcję sprzeciwu.
Usługa zewnętrzna Ochrona danych Możliwość sprzeciwu
Czcionki zewnętrzne z BootstrapCDN, www.bootstrapcdn.com/legacy/fontawesome/ („Font Awesome”). Czcionki BootstrapCDN są integrowane przez wywołanie serwera do BootstrapCDN (zwykle w USA). www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/
Zewnętrzny kod frameworka JavaScript „jQuery”, dostarczony przez Google Inc. Integracja kodu Google odbywa się poprzez wywołanie serwera do Google (zwykle w USA). www.google.com/policies/privacy/
www.google.com/settings/ads/
 
LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych. Pomimo starannej kontroli treści nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Operatorzy stron, do których prowadzą linki, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść.
PANSTWA BEZPIECZEŃSTWO
Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z rozwojem technologicznym. Cała komunikacja między Twoim urządzeniem a naszymi serwerami jest wyłącznie zaszyfrowana. Dotyczy to zarówno pobierania dokumentów lub informacji, które oferujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak i informacji, które przekazujesz nam za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza zgłoszeniowego.
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe, które nam Państwo udostępnili, zostaną automatycznie usunięte, jeśli cele przetwarzania przestaną obowiązywać. Szczegółowo obowiązują następujące okresy przechowywania:
Kategorie zapisanych danych Okres przechowywania
Dane techniczne i protokoły zapewniające bezpieczne działanie strony internetowej. 6 miesiecy
Treści, które przesyłają nam Państwo za pośrednictwem formularza kontaktowego. Okresy przechowywania tych treści zależą od rodzaju przekazywanych informacji i obowiązujących ustawowych okresów przechowywania.
PRAWA ZAINTERESOWANEGO
W każdej chwili mają Państwo prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przekazywania danych, zgodnie z art. 16-20 GDPR.
PRAWO DO ZAŻALENIA
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwo danych osobowych narusza RODO, maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚC
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych w dowolnym momencie, zwłaszcza jeśli będzie to konieczne ze względu na rozwój techniczny. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy również te informacje dotyczące ochrony danych. Dlatego prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
PYTANIA, SUGESTIE, ZAŻALENIA
 
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące informacji o ochronie danych i przetwarzaniu Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Matomo (formerly called Piwik)

This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. In conjunction with this, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

Matomo cookies will remain on your device until you delete them. The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt out cookie will be placed in our browser, which prevent the storage of usage data by Matomo. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit our website.