Filozofia

Każda firma składa się z ludzi. I dlatego każda relacja biznesowa pomiędzy firmami jest w pierwszym rzędzie relacją między ludźmi.

Relacje międzyludzkie funkcjonują jednak tylko na zasadzie zaufania.

Nasze zadanie upatrujemy więc w budowaniu i podtrzymywaniu tego zaufania - poprzez indywidualną opiekę nad klientem, szybkie reakcje i uproszczone procedury.

Składamy Ci obietnicę - i dotrzymujemy jej!

Lutz - to zaufanie gwarantowane uściskiem dłoni