Ubezpieczenie OCP Zakres

  • Oferowana za naszym pośrednictwem polisa OCP obejmuje przewozy krajowe, międzynarodowe i kabotażowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Gospodarczej.
  • maksymalna suma ubezpieczenia na każdą szkodę wynosi 1.000.000 EUR, w zależności od obowiązującego prawa (CMR, Polskie Prawo Przewozowe lub inne)
  • zakres terytorialny obejmuje standardowo całą Europę, kraje nadbrzeża Morza Śródziemnego Afryki, kraje Bliskiego Wschodu oraz Azji do linii wschodniego południka 95°
  • przewozy towarów podlegających przepisom ADR, towary chłodnicze, AGD, elektronika, a także towary podlegające akcyzie są ubezpieczone standardowo
  • ubezpieczenie OCP obejmuje zaspokojenie uzasadnionych i odparcie niezasadnych roszczeń z tytułu szkód objętych ochroną ubezpieczenia. ubezpieczony jest również art. 29 CMR lub art. 86 Polskiego Prawa Przewozowego tzw. wina umyślna i rażące niedbalstwo kierowcy chroniąc firmę przewozową (pracodawcę) przed licznymi skutkami niedbalstwa a także winy umyślnej kierowcy w trakcie wykonywania zlecenia transportowego.
  • Kabotaż w Niemczech zgodnie z §7a niemieckiej Ustawy o transporcie towarowym (niem. skrót GüKG).
  • na terenie RFN, inne szkody finansowe takie, jak wynikające z art. 433 Kodeksu Handlowego RFN (HGB) w ramach i w wysokości określonych w tym art. HGB, ponadto ubezpieczone są roszczenia wynikające z umownych ustaleń w myśl art. 449 Kodeksu Handlowego RFN, zmieniające standardowe granice odpowiedzialności do wysokości 40.- SDR za kg uszkodzonego lub zagubionego towaru.

Informator OCP
FAQ
Kontakt
Formularze