Szkody

Jakość Twojego partnera widoczna staje się w sytuacji, gdy powstaje szkoda. Pod pojęciem „szkody” rozumiemy szybką, kompetentną i pewną pomoc i wsparcie w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego. Nasz zespół pozostaje do Twojej dyspozycji, służąc Ci chętnie pomocą i radą.

Formularz zgłoszenia szkody Ubezpieczenie OCP (CMR)

Jak zgłosić szkodę w Lutz Assekuranz ? ​​​​​​​