Odcisk

Koncepcja merytoryczna:

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.
Meidlinger Hauptstraße 51-53
1120 Wiedeń
Telefon +43 1 8175573
Faks +43 1 8175573 22

office@lutz-assekuranz.at

Nazwa firmy

Lutz Assekuranz

Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Ulica

Meidlinger Hauptstraße 51-53

Kod pocztowy / miejscowość

1120 Wiedeń

Telefon

+43 (0)1 8175573

Telefaks

+43 (0)1 8175573

Email

office@lutz-assekuranz.at

Strona internetowa

http://www.lutz-assekuranz.at

Numer w austr. Rejestrze Przedsiębiorstw

96827v

Sąd rejestrowy

Sąd Handlowy w Wiedniu

Numer identyfikacji podatkowej

ATU55795401

Nazwa banku

UniCredit Bank Austria AG

Numer konta

00253937700

Kod banku

11000

IBAN

AT211100000253937700

BIC/SWIFT

BKAUATWW

Urząd wg austr. Ustawy o handlu internetowym

Dzielnicowy Urząd Miejski dla XII dzielnicy

Członek Izby Gospodarczej

w Wiedniu

Rejestr

990

Rejestr podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

015320G01/08

Sekcja specjalistyczna

Maklerzy ubezpieczeniowi i doradcy ds. ubezpieczeń

Grupa zawodowa

Maklerzy ubezpieczeniowi

Lokalizacja

1120 Wiedeń, Meidlinger Hauptstraße 51-53

Projekt i wykonanie strony internetowej

webprogrammierer.at

Zdjęcia

Poszczególne zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej pochodzą z

www.fotolia.de

Uwaga dotycząca odpowiedzialności cywilnej

Staramy się, aby informacje zamieszczone naszej stronie były jak najbardziej rzetelne i aktualne. Mimo to mogą wystąpić błędy.

Treść tych informacji została starannie opracowana. Firma Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. nie może wziąć jednak odpowiedzialności za ich poprawność, wiarygodność, kompletność i aktualność. Należy wziąć pod uwagę fakt, że wszystkie wypowiedzi dotyczące przyszłości są określeniem celów, których osiągnięcie podlega nieprzewidywalnym ryzykom i z tego powodu w żaden sposób nie może być gwarantowane. Dlatego też używanie stron internetowych i zawartych tam informacji następuje na Twoje ryzyko. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Pomimo przeprowadzenia rzetelnej merytorycznej kontroli nie odpowiadamy za treści linków zewnętrznych.  Za treść zalinkowanych stron odpowiedzialni są wyłącznie ich administratorzy.

Lutz Assekuranz
Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Meidlinger Hauptstrasse 51-53
1120 Wien

 +43 (0)1 8175573
Fax +43 (0)1 817557322
office@lutz-assekuranz.eu
www.lutz-assekuranz.eu

FN 96827v
Firmenbuchgericht:
Handelsgericht Wien

UID ATU55795401

 

Bankverbindung

UniCredit Bank Austria AG
AT211100000253937700
BKAUATWW

 

Behörde gemäß ECG

Magistratisches Bezirksamt des XII. Bezirkes

 

Mitglied der Wirtschaftskammer Wien

Register 990
Gewerberegisternummer 015320G01/08

Fachgruppe
Versicherungsmakler und Berater in
Versicherungsangelegenheiten

Berufsgruppe
Versicherungsmakler

Inhaltliche Konzeption:

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.
Meidlinger Hauptstraße 51-53
1120 Wien
+43 1 8175573
Fax +43 1 8175573 22
office@lutz-assekuranz.eu

 

Webdesign & Realisierung

CodeManufaktur
Christian Meixner
CodeManufaktur.at
cm@codemanufaktur.at

 

Haftungshinweis

Wir bemühen uns um möglichst korrekte und aktuelle Informationen. Trotzdem können Fehler auftreten.

Die Inhalte wurden sorgfältig erarbeitet. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. kann aber dennoch keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen übernehmen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche für die Zukunft getroffenen Aussagen Zielvorstellungen sind, deren Erreichen unvorhersehbaren Risiken unterliegt und daher in keiner Weise garantiert werden kann. Die Verwendung der Web-Seiten und der darin enthaltenen Informationen erfolgt deshalb auf Ihre eigene Gefahr. Änderungen können jederzeit vorgenommen werden.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

 

Bildquellen