Ζημίες

Στη ζημία αποδεικνύεται η ποιότητα του συνεργάτη σας. Για μας αυτό υπονοεί γρήγορη, ικανή, αξιόπιστη βοήθεια και υποστήριξη σε περίπτωση ζημίας. Η ομάδα μας στη διάθεσή σας με συμβουλές και εμπράκτως.


Συμβόλαιο δια την διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (CMR)
Δήλωση ατυχήματος αυτοκινήτου