Skip to main content

Zákaznické info

LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. Informace pro zákazníky při prvním kontaktu


O nás


Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je kompetentní a spolehlivý partner zasilatelů, dopravců a pro námořní průmysl ve všech oblastech pojistné ochrany. Lutz Assekuranz jedná jako makléř pro vysoce kvalitní pojistné produkty za rozumnou cenu jménem svých partnerů, a to na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.


Jako zprostředkovatelé pojištění jsme pojišťovacími makléři a poradci v pojišťovnictví a nejsme finančně propojeni s žádnou pojišťovnou. Nezávisle na pojišťovnách a bankách jednáme výhradně v nejlepším zájmu klienta. Totéž platí i pro likvidaci pojistných událostí, kterou společnost zpracovává samostatně. Jsme oprávněni pojišťovnami vybírat pojistné. Více informací o Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. lze získat na webovém portále www.lutz-assekuranz.eu.


Podle zákonného nařízení jsme povinni informovat potenciální i nové klienty o těchto skutečnostech:


1. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je zapsán jako pojišťovací zprostředkovatel v Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) pod registračním číslem 24197069 a má uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti podle § 137 GewO.


2. Informace o pojišťovacích zprostředkovatelích zapsaných v registru pojišťovacích zprostředkovatelů můžete nalézt online na https://www.gisa.gv.at/vkr a případné stížnosti směrovat na Rakouské Spolkové ministerstvo hospodářství a práce (BMWFW).


Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H přikládá nejvyšší důležitost ochraně soukromí svých zákazníků a přísně dodržuje předpisy o ochraně údajů při zpracování osobních údajů. Jako přílohu k těmto informacím o zákaznících při prvním kontaktu jsou uvedeny zásady ochrany osobních údajů a informace podle článků 13 a 14 DS-GVO Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.


Kromě zákonných ustanovení platí obecné podmínky rakouských pojišťovacích makléřů ze září 2008 v jejich nejnovější verzi (viz www.lutz-assekuranz.eu). Pro případné spory s naší společností je místem soudní příslušnosti Vídeň a s výjimkou IPRG (zákona o mezinárodním právu soukromém) je dohodnuto rakouské právo.


Lutz Assekuranz je stoprocentní dceřinou společností Lutz Assekuranz-Makler GmbH se sídlem v Mnichově, jejíž akcie vlastní rovněž ze 100% deas Deutsche Assekuranz-Makler GmbH, Berlín, který je součástí skupiny Ecclesia Group se sídlem v Detmoldu (ústředí). S obratem 217 mil. EUR a 1750 zaměstnanci je Ecclesia Group největším německým pojišťovacím makléřem pro podniky a instituce. Ecclesia Group má své vlastní společnosti v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Belgii, Nizozemí a Turecku. Prostřednictvím svých partnerů v globální síti Ecclesia je činná po celém světě.

PDF