Zákaznické info

LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.
Informace pro zákazníky při prvním kontaktu

O nás

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je kompetentní a spolehlivý partner zasilatelů, dopravců a pro námořní průmysl ve všech oblastech pojistné ochrany. Lutz Assekuranz jedná jménem svých společníků jako makléř pro vysoce kvalitní pojistné produkty za rozumnou cenu, a to na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

Jako zprostředkovatelé pojištění jsme pojišťovacími makléři a poradci v pojišťovnictví a nejsme finančně propojeni s žádnou pojišťovnou. Nezávisle na pojišťovnách a bankách jednáme výhradně v nejlepším zájmu klienta. Totéž platí i pro likvidaci pojistných událostí, kterou společnost zpracovává samostatně. Jsme oprávněni pojišťovnami vybírat pojistné. Pokud není dohodnuto jinak, poradenství se uskutečňuje na základe osobní a vyrovnané analýzy, přičemž je poukázáno na omezení trhu dle případných přiložených dokumentů (zejména obecních pojistných podmínek). Jako sprostředkovatel pojištění pobíráme naši provizi přímo od příslušných pojišťovatelů; jde o provize podle § 30 MaklerG (rakouský zákon o makléřích), jako i eventuální závěrečné, následné, obratové, zůstatkové provize, bonifikace, administrativní odměny, atd. Více informací o Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. lze získat na webovém portále                       www.lutz-assekuranz.eu.

Podle zákonných nařízení jsme povinni informovat potenciální i nové klienty o těchto skutečnostech:

1. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je zapsán jako pojišťovací zprostředkovatel v Rakouském podnikatelském informačním systému (Gewerbeinformationssystem Austria - GISA) pod registračním číslem 24197069 a má uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti podle § 137 GewO (rakouský zákon o podnikání).

2. Informace o zprostředkovatelích pojištění zapsaných v registru pojišťovacích zprostředkovatelů můžete nalézt online na https://www.gisa.gv.at/vkra případné stížnosti směrovat na Rakouské Spolkové ministerstvo hospodářství a práce (BMWFW).

3. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je členem Rakouské hospodářské komory. Dozorným orgánem (informace dle § 5 (1) 5  E-CommerceG (rakouský zákon o e-commerce)): Magistrát města Vídeň, MBA 12., Schönbrunner Straße 259, 1120 Vídeň.

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H přikládá ochraně soukromí svých zákazníků nejvyšší důležitost a přísně dodržuje předpisy o ochraně údajů při zpracování osobních údajů. Jako přílohu k těmto informacím o zákaznících při prvním kontaktu jsou uvedeny zásady ochrany osobních údajů a informace podle článků 13 a 14 všeobecného nařízení o ochraně údajů společnosti Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Kromě zákonných ustanovení platí obecné podmínky rakouských pojišťovacích makléřů ze září 2008 v jejich nejnovější verzi (viz www.lutz-assekuranz.eu). Pro případné spory s naší společností je místem soudní příslušnosti Vídeň a s výjimkou zákona omezinárodním právu soukromém (IPRG) je dohodnuto rakouské právo.

Lutz Assekuranz je 100%-ní dceřinou společností Lutz Assekuranz-Makler GmbH se sídlem v Mnichově, podíly které plně vlastní Ecclesia Specialty Holding GmbH, Detmold, patřící do skupiny Ecclesia s ústředním sídlem v Detmoldu (centrála) (www.ecclesia-group.com). Skupina Ecclesia má vlastní společnosti v Rakousku, Belgii, Španělsku, Nizozemí a Turecku. Prostřednictvím svých partnerů globální sítě Ecclesia je skupina zastoupená po celém světě.

PDF