Skip to main content

Πληροφορίες Πελατών

LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.


Πληροφορίες πελατών - Πρώτη επαφή


Σχετικά με εμάς


Η Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. είναι για τους διαμεταφορείς, μεταφορείς και τον κλάδο μεταφορών, ο ικανός και αξιόπιστος συνεργάτης σε όλες τις πτυχές της ασφαλιστικής κάλυψης. Εκ μέρους των με-τόχων η Lutz Assekuranz παρέχει προσιτά οικονομικά και ποιοτικά υψηλά ασφαλιστικά προϊόντα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


Ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είμαστε σύμφωνα με το επαγγελματικό δίκαιο μεσίτες ασφαλίσεων και ασφαλιστικοί σύμβουλοι και δεν υπάρχει ανάμειξη κεφαλαίων με ουδεμία ασφαλιστική εταιρία. Ανεξάρτητοι από ασφαλιστικές ε-ταιρείες και τράπεζες ενεργούμε αποκλειστικά προς το συμφέρον των πελατών. Το ίδιο ισχύει και για το διακανονισμό των ζημιών τους οποίους η εταιρεία επεξεργάζεται ανεξάρτητα. Είμαστε εξουσιοδοτημένοι από τις ασφαλιστικές ε-ταιρίες για την είσπραξη των ασφαλίστρων. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται βάσει προσωπικής και ισορροπημένης έρευνας, όπου γίνεται αναφορά στον περιορισμό της αγοράς σύμφωνα με τυχόν συνημμένα έγγραφα (ιδίως τους Γενικούς Όρους).

Ως διαμεσολαβητές, λαμβάνουμε την αμοιβή μας απευθείας από την αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρία. Η οποία αφορά προμήθειες σύμφωνα με την § 30 MaklerG (Αυστριακός Νόμος περί Μεσιτών Ασφαλίσεων), καθώς και επίσης προμήθειες για την σύναψη, παρακο-λούθηση, υποστήριξη, πώληση, διάρκεια ασφαλιστήριων συμβολαίων, μπόνους, έξοδα διαχείρισης κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. θα βρείτε στο δια-δίκτυο στην ιστοσελίδα www.lutz-assekuranz.eu.


Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε νέους υποψήφιους πελάτες για τα κάτωθι:


1. Η Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. έχει καταχωρηθεί ως μεσίτης ασφαλίσεων στο Εμπορικό Σύστημα Πληροφοριών Αυστρίας (GISA) με αριθμό μητρώου GISA 24197069 και έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελ-ματικής αστικής ευθύνης σύμφωνα με την § 137 GewO (Αυστριακός Νόμος περί ρυθμίσεως του εμπορίου και της βιομηχανίας).

2. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για τους πράκτορες ασφαλίσεων που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο πρακτό-ρων στην ιστοσελίδα www.gisa.gv.at/vkr. Οργανισμός καταγγελιών: BMWFW.


3. Η Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. είναι μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Αυστρίας. Εποπτική αρχή (πληροφορίες σύμφωνα με την § 5 (1) Z 5 E-CommerceG (Αυστριακός Νόμος περί ηλεκτρονικού εμπορίου): Δικαστής της πόλης της Βιέννης, MBA 12., Schönbrunner Straße 259, 1120 Βιέννη.


Η Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H δίνει μέγιστη σημασία στην προστασία της ιδιωτικής σφαί-ρας των πελατών της και τηρεί αυστηρά τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Ως παράρτημα στις «Πληροφορίες πελατών - Πρώτη επαφή» θα βρείτε συνημμένα την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως και τις πληροφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 DS-GVO (GDPR) της Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.


Πέραν των νόμιμων διατάξεων ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις των αυστριακών μεσιτών ασφαλίσεων από τον Σεπτέμβριο του 2008 στην τελευταία έκδοσή τους (βλ. www.lutz-assekuranz.eu). Για οποιεσδήποτε διαφορές με την εταιρεία μας, συμφωνείται ως τόπος δικαιοδοσίας η Βιέννη και με εξαίρεση του IPRG, συμφωνείται το αυστριακό δίκαιο ως εφαρμοστέο.


Η Lutz Assekuranz είναι η 100% θυγατρική της Lutz Assekuranz-Makler GmbH με έδρα το Μόναχο, των οποίων οι μετοχές κατέχονται 100% από την deas Deutsche Assekuranzmakler GmbH, Βερολίνο, η οποία με τη σειρά της αποτελεί μέρος του Ομίλου Ecclesia με έδρα το Detmold (κεντρικά γραφεία). Με περισσότερους από 2.300 υπαλλή-λους και όγκο πριμοδότησης 2,4 δισ. Ευρώ ανά έτος, ο Όμιλος Ecclesia είναι ο μεγαλύτερος γερμανικός μεσίτης ασφαλίσεων για εταιρείες και ιδρύματα και ένας από τους κορυφαίους στην Ευρώπη (www.ecclesia-group.com).

Ο Όμιλος Ecclesia έχει τις δικές του εταιρείες στην Αυστρία, Ιταλία, το Βέλγιο, την Ισπανία, Ολλανδία και Τουρκία. Έχει παγκόσμια παρουσία μέσω των συνεργατών του στο ECCLESIA GLOBAL NETWORK.

PDF-Download