Πληροφορίες Πελατών

 

LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Πληροφορίες πελατών - Πρώτη επαφή

Σχετικά με εμάς

 

Η LutzAssekuranzVersicherungsvermittlungGes.m.b.H. είναι για τους διαμεταφορείς, μεταφορείς και τον κλάδο μεταφορών, ο ικανός και αξιόπιστος συνεργάτης σε όλες τις πτυχές της ασφαλιστικής κάλυψης. Εκ μέρους των μετόχων η LutzAssekuranz παρέχει προσιτά οικονομικά και ποιοτικά υψηλά ασφαλιστικά προϊόντα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είμαστε σύμφωνα με το επαγγελματικό δίκαιο μεσίτες ασφαλίσεων και ασφαλιστικοί σύμβουλοι και δεν υπάρχει ανάμειξη κεφαλαίων με ουδεμία ασφαλιστική εταιρία. Ανεξάρτητοι από ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες ενεργούμε αποκλειστικά προς το συμφέρον των πελατών. Το ίδιο ισχύει και για το διακανονισμό των ζημιών τους οποίους η εταιρεία επεξεργάζεται ανεξάρτητα. Είμαστε εξουσιοδοτημένοι από τις ασφαλιστικές εταιρίες για την είσπραξη των ασφαλίστρων. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται βάσει προσωπικής και ισορροπημένης έρευνας, όπου γίνεται αναφορά στον περιορισμό της αγοράς σύμφωνα με τυχόν συνημμένα έγγραφα (ιδίως τους Γενικούς Όρους). Ως διαμεσολαβητές, λαμβάνουμε την αμοιβή μας απευθείας από την αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρία. Η οποία αφορά προμήθειες σύμφωνα με την § 30 MaklerG (Αυστριακός Νόμος περί Μεσιτών Ασφαλίσεων), καθώς και επίσης προμήθειες για την σύναψη, παρακολούθηση, υποστήριξη, πώληση, διάρκεια ασφαλιστήριων συμβολαίων, μπόνους, έξοδα διαχείρισης κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την LutzAssekuranzVersicherungsvermittlungGes.m.b.H. θα βρείτε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.lutz-assekuranz.eu.

 

Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε νέους υποψήφιους πελάτες για τα κάτωθι:

 

1. Η LutzAssekuranzVersicherungsvermittlungGes.m.b.H. έχει καταχωρηθεί ως μεσίτης ασφαλίσεων στο Εμπορικό Σύστημα Πληροφοριών Αυστρίας (GISA) με αριθμό μητρώου GISA 24197069 και έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης σύμφωνα με την § 137 GewO (Αυστριακός Νόμος περί ρυθμίσεως του εμπορίου και της βιομηχανίας).

 

2. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για τους πράκτορες ασφαλίσεων που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο πρακτόρων στην ιστοσελίδα https://www.gisa.gv.at/vkr. Οργανισμός καταγγελιών: BMWFW.

 

3. Η Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. είναι μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Αυστρίας. Εποπτική αρχή (πληροφορίες σύμφωνα με την § 5 (1) Z 5 E-CommerceG (Αυστριακός Νόμος περί ηλεκτρονικού εμπορίου): Δικαστής της πόλης της Βιέννης, MBA 12., Schönbrunner Straße 259, 1120 Βιέννη.

 

Η LutzAssekuranzVersicherungsvermittlungGes.m.b.H δίνει μέγιστη σημασία στην προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των πελατών της και τηρεί αυστηρά τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Ως παράρτημα στις «Πληροφορίες πελατών - Πρώτη επαφή» θα βρείτε συνημμένα την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως και τις πληροφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 DS-GVO (GDPR) της LutzAssekuranzVersicherungsvermittlungGes.m.b.H.

 

Πέραν των νόμιμων διατάξεων ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις των αυστριακών μεσιτών ασφαλίσεων από τον Σεπτέμβριο του 2008 στην τελευταία έκδοσή τους (βλ. www.lutz-assekuranz.eu). Για οποιεσδήποτε διαφορές με την εταιρεία μας, συμφωνείται ως τόπος δικαιοδοσίας η Βιέννη και με εξαίρεση του IPRG, συμφωνείται το αυστριακό δίκαιο ως εφαρμοστέο.

 

Η Lutz Assekuranz είναι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της Lutz Assekuranz-Makler GmbH, με έδρα το Μόναχο, οι μετοχές της οποίας ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Ecclesia Specialty Holding GmbH, Detmold, η οποία με τη σειρά της αποτελεί μέρος του ομίλου Ecclesia με έδρα το Detmold (έδρα) (www.ecclesia-group.com). Ο Όμιλος Ecclesia έχει τις δικές του εταιρείες στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Ισπανία, Ολλανδία και Τουρκία. Έχει παγκόσμια παρουσία μέσω των συνεργατών του στο ECCLESIA GLOBAL NETWORK.

PDF-Download