Zákon

Podmínky

Podmínky pro pojišťovací zprostředkovatele a poradce ve věcech pojištění (GTC VersMakler) ve znění ze: září 2008

Právní informace

Podmínky použití

Autorská práva

Obsah a struktura webových stránek Lutz Assekuranz Pojišťovací zprostředkovatel Ges.m.b.H. je chráněna autorskými právy. Informace a data (text, obrázky, grafika, zvuk, video nebo animované soubory) na našich webových stránkách nemůžeme bez předchozího písemného souhlasu Lutz Assekuranz Pojišťovací zprostředkovatel Ges.m.b.H. uvádět,  ani používané ani reprodukované v jakékoli formě a to ani částečně.

Právo na ochranu údajů

Další informace o našich právech na ochranu údajů naleznete zde.

Bez záruky / caveat emptor /

Snažíme se o co nejpřesnější a nejaktuálnější informace, přičemž obsah je pečlivě připraven a kontrolován. Navzdory tomu se mohou vyskytnout chyby, za které  Pojišťovací zprostředkovatel Lutz Assekuranz Ges.m.b.H. nemůže převzít žádnou odpovědnost za přesnost, spolehlivost, úplnost a aktuálnost informací. Upozorňujeme, že všechny výroky týkající se budoucích cílů podléhají nepředvídatelným rizikům a proto nemohou být v žádném případě zaručeny. Používání webových stránek a informací v nich obsažených, je proto na vlastní riziko. Změny se mohou provádět kdykoli.

Webové stránky Lutz Assekuranz Pojišťovací zprostředkovatel Ges.m.b.H. mohou obsahovat materiály poskytnuté třetími stranami nebo odkazy na jiné webové stránky prostřednictvím hypertextových odkazů. Pojišťovací zprostředkovtel Lutz Assekuranz Ges.m.b.H. nenese odpovědnost za obsah těchto informací a obsah jiných webových stránek uvedených pomocí hypertextového odkazu.

Autorské práva

Najdete zde podrobný přehled o autorských právech použitých fotografií a obrázků.