Προστασία δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και Πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 13 και 14 GDPR

ΓΕΝΙΚΑ  
Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας και για το ενδιαφέρον σας στις υπηρεσίες μας. Αποδίδουμε στην προστασία της σφαίρας ιδιωτικότητάς σας την ύψιστη σημασία και τηρούμε κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αυστηρά τις διατάξεις προστασίας δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδίως για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.  
   
OΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.  
Meidlinger Hauptstraße 51-53  
1120 Wien  
Τηλέφωνο +43 1 8175573  
Φαξ +43 1 8175573 22  
E-Mail office@lutz-assekuranz.eu  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
UIMC DR. VOSSBEIN GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Fleischmarkt 1/6/12  
A1010 Wien  
   
Τηλέφωνο +43 1 20 51 07 3383  
   
E-Mail consultants@uimc.at  
 
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:  
Λόγοι επεξεργασίας Νομική βάση  
Επικοινωνία με τους επισκέπτες του ιστότοπου με τον υπεύθυνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας Άρθρο 6 παρ. 1 β) GDPR (απαιτείται για την εκπλήρωση προσυμβατικών μέτρων)  
Μεταφόρτωση αρχείων Η νομική βάση εξαρτάται από τον τύπο των αρχείων που μεταφορτώνονται. Πιθανές νομικές βάσεις μπορούν να είναι:  
Άρθρο 6 παρ. 1 β) GDPR (απαιτείται για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων)  
   
Επεξεργασία τεχνικών πληροφοριών με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας και τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της παρουσίασης των πληροφοριών που ανακτώνται από τον επισκέπτη στην αντίστοιχη τερματική συσκευή του επισκέπτη στον ιστότοπο. Άρθρο 6 παρ. 1 στ) GDPR (νόμιμο συμφέρον του υπευθύνου)  
Εκτέλεση εξωτερικού κώδικα του JavaScript Frameworks "jQuery" από την Google Άρθρο 6 παρ. 1 στ) GDPR (νόμιμο συμφέρον του υπευθύνου)  
Έλεγχος της ιστοσελίδας και σχεδιασμός διαδικασιών με βάση τις ανάγκες κατά τη χρήση μέσω της χρήσης cookies. Άρθρο 6 παρ. 1 α) GDPR (συγκατάθεση του ενδιαφερομένου)  
Χρήση της υπηρεσίας Google reCAPTCHA για έλεγχο και αποφυγή αλληλεπιδράσεων στον ιστότοπό μας μέσω αυτόματης πρόσβασης, π.χ. μέσω των λεγόμενων bots. Άρθρο 6 παρ. 1 στ) GDPR (νόμιμο συμφέρον του υπευθύνου)  
Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων του υπευθύνου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του GDPR, τα νόμιμα συμφέροντα συνίστανται στη μόνιμη ανάλυση και βελτίωση του ιστότοπου και στη βελτιστοποίηση της φιλικότητας προς τον χρήστη.  
 
   
   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΝ  
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, τα ακόλουθα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για οργανωτικούς και τεχνικούς λόγους:  
• Διευθύνσεις IP των επισκεπτών  
• Όνομα των προσπελάσιμων σελίδων  
• Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης  
• Όνομα του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται  
• Όνομα του λειτουργικού συστήματος  
• Όνομα της μηχανής αναζήτησης ή του εξωτερικού συνδέσμου  
• Όνομα των ληφθέντων αρχείων  
Εάν μας στείλετε δεδομένα μέσω των ηλεκτρονικών μας εντύπων, τα προσωπικά δεδομένα που έχετε διαβιβάσει θα υποβληθούν σε επεξεργασία για την εκπλήρωση του αντίστοιχου σκοπού.  
   
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ  
Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail. Δεν είναι απαραίτητο να αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, χρειαζόμαστε το όνομα και τη διεύθυνσή σας, καθώς και άλλες πληροφορίες, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες.  
Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας, την αποστολή πληροφοριών, την απάντηση μεμονωμένων ερωτήσεων ή τη χρήση της φόρμας για online αιτήσεις. Όπου είναι απαραίτητο, σας το επισημάνουμε αντίστοιχα. Επιπλέον, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα που παρέχετε εθελοντικά ή αυτόματα. Εάν κάνετε χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατά κανόνα συλλέγονται μόνο τέτοια δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών. Εάν σας ζητήσουμε περαιτέρω δεδομένα, πρόκειται για εθελοντικές πληροφορίες. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τους λόγους που σας έχουν κοινοποιηθεί και διευκρινιστεί παρακάτω.  
   
ΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Μία προώθηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, ακολουθεί αποκλειστικά είτε μετά από ρητή συγκατάθεσή σας, είτε μετά από νομική χορήγηση αδείας. Η μετάδοση των προσωπικών σας δεδομένων σε εξουσιοδοτημένα κρατικά ινστιτούτα και αρχές ακολουθεί μόνο στο πλαίσιο των σχετικών νόμων ή όταν είμαστε υποχρεωμένοι από μία νομική απόφαση ή απόφαση αρχής.Οι συνεργάτες μας είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν μυστικότητα και συμμόρφωση με τους κανονισμούς των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για την τεχνική εφαρμογή των διαθέσιμων υπηρεσιών, έχουμε αναθέσει για λογαριασμό μας σε αντίστοιχες εταιρείες την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτές είναι:  
   
Εντελεοδόχος/Εργολήπτης Παρεχόμενη υπηρεσία  
onix - Dienstleistungs- und Handels-GmbH Hosting της ιστοσελίδας  
 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ NEWSLETTERS (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ)  
Εάν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας και τις εθελοντικές πληροφορίες σας, για να σας στέλνουμε το ενημερωτικό μας δελτίο σε τακτική βάση. Για να λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο, αρκεί να μας παρέχετε τη διεύθυνση email σας.  
Στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου υπάρχει ένας σύνδεσμος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα της συνδρομής σας ή να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή. Η συνδρομή μπορεί επίσης να τερματιστεί ενημερώνοντας μας αναλόγως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στο βιβλιογραφικό αποτύπωμα.  
ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
Εάν κάνετε κράτηση εκδήλωσης χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής μας, για την συμμετοχή σας στην εκδήλωση είναι απαραίτητο τα προσωπικά σας δεδομένα να διαβιβάζονται στις εταιρείες του Ομίλου Ecclesia που αναφέρονται στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.  
ΧΡΗΣΗ COOKIES  
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από τον διακομιστή μας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα, μόνο ένα μεμονωμένο ψευδώνυμο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται π.χ. για να σας αναγνωρίσουμε κατά την πλοήγηση στον ιστότοπό μας και να σας διευκολύνουμε στην πλοήγηση.  
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι, ώστε να σας ενημερώνει για την τοποθέτηση των cookies. Αυτό καθιστά τη χρήση των cookies διαφανή για εσάς. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς cookies. Μπορείτε να το προκαθορίσετε στο αντίστοιχο πρόγραμμα περιήγησής σας. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι πλέον εν μέρει ή πλήρως διαθέσιμες.  
   
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  
TRAFFIC-ANALYSE GOOGLE ANALYTICS  
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων από την Google Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και που επιτρέπουν την ανάλυσή σας από τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποθηκεύονται εκεί. Η ανωνυμοποίηση της IP είναι ενεργή για αυτόν τον ιστότοπο. Για το σκοπό αυτό, η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί και θα αποθηκευτεί χωρίς την τελευταία οκτάδα. Γνωρίζουμε από ποιο δίκτυο προέρχεται ένα αίτημα, αλλά όχι από ποιον υπολογιστή.  
Η διεύθυνση IP σας συντομεύεται συνήθως από την Google σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλεί μόνο σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις.  
Εκ μέρους του χειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παρέχει στον χειριστή αυτού του ιστότοπου άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας και τη χρήση του διαδικτύου.  
Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics και δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Θα θέλαμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στο σύνολό τους.  
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GOOGLE ADS CONVERSION-TRACKING UND GOOGLE-TAG-MANAGER  
Χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας το διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα "Google Ads" και σε αυτό το πλαίσιο, το Conversion-Tracking (ανάλυση ενεργειών επίσκεψης) που εφαρμόστηκε χρησιμοποιώντας τον Google-Tag-Manager. To Google Conversion Tracking όπως και το Google-Tag-Manager είναι υπηρεσίες που παρέχονται από την Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: "Google"). Εάν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί από την Google, θα τοποθετηθεί ένα cookie Conversion-Tracking στον υπολογιστή σας. Αυτά τα cookies έχουν περιορισμένη ισχύ, δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα και επομένως δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική ταυτοποίηση. Εάν επισκεφθείτε συγκεκριμένες σελίδες στον ιστότοπό μας και το cookie δεν έχει λήξει ακόμη, εμείς και η Google μπορούμε να δούμε ότι κάνατε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθυνθήκατε σε αυτήν τη σελίδα. Κάθε πελάτης του Google Ads λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τρόπος παρακολούθησης των cookie μέσω των ιστότοπων των πελατών των διαφημίσεων. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη βοήθεια του cookie μετατροπής (Conversion-Cookie) χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων μετατροπών (Conversion). Εδώ ανακαλύπτουμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ σε μία από τις διαφημίσεις μας και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία με την οποία οι χρήστες μπορούν να ταυτιστούν προσωπικά. Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 α) GDPR της συγκατάθεσής σας.  
 
   
   
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ  
Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε μία συναίνεση. Η ανακάληση έχει άμεση δράση για το μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας λόγω της συνέναισης μέχρι την ανάκλησή της δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.  
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies εδώ : Ρυθμίσεις cookies  
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του GDPR, μπορείτε να εναντιωθείτε κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στ) του GDPR στην παραπάνω διεύθυνση για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Εάν εναντιωθείτε, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία χρησιμεύει για την διεκδικήση, άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.  
 
ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί περιεχόμενο από τρίτους. Αυτά μπορεί να είναι βίντεο, γραμματοσειρές ή σενάρια. Οι αντίστοιχοι λόγοι και η νομική βάση στην οποία χρησιμοποιούμε αυτό το περιεχόμενο εξηγούνται λεπτομερώς στην ενότητα "Λόγοι για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα και η νομική βάση για επεξεργασία". Για να εμφανιστεί το περιεχόμενο των προσφορών τρίτων που χρησιμοποιήθηκαν, είναι απαραίτητο για τεχνικούς λόγους η διεύθυνση IP σας να διαβιβάζεται στον αντίστοιχο πάροχο. Δεν επηρεάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο αντίστοιχος τρίτος πάροχος χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, παρακάτω σας παρέχουμε μια επισκόπηση όλων των υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο. Όπου είναι διαθέσιμο, θα σας προσφέρουμε επιπλέον τον αντίστοιχο σύνδεσμο για τη δήλωση απορρήτου δεδομένων του τρίτου παρόχου, ώστε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όπου ισχύει, θα κάνουμε επίσης αναφορά σε τυχόν διαθέσιμες δυνατότητες εναντίωσης.  
Εξωτερική υπηρεσία Προστασία δεδομένων Δυνατότητα εναντίωσης  
Εξωτερικές γραμματοσειρές των BootstrapCDN, www.bootstrapcdn.com/legacy/fontawesome/ („Font Awesome“). Οι γραμματοσειρές BootstrapCDN ενσωματώνονται μέσω μιας κλήσης διακομιστή στο BootstrapCDN (συνήθως στις ΗΠΑ). www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/  
 
Εξωτερικός κώδικας του πλαισίου JavaScript-Frameworks "jQuery", που παρέχεται από την Google Inc. Η ενσωμάτωση του κώδικα Google πραγματοποιείται μέσω κλήσης διακομιστή προς την Google (συνήθως στις ΗΠΑ). www.google.com/policies/privacy/  
www.google.com/settings/ads/  
 
 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  
Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Δεν έχουμε καμία επίδραση στο κατά πόσον οι χειριστές τους συμμορφώνονται με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Παρά τον προσεκτικό έλεγχο του περιεχομένου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων. Οι χειριστές των συνδεδεμένων σελίδων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.  
 
Η ΑΣΦAΛΕΙA ΣΑΣ  
Προστατεύουμε τα δεδομένα σας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση , Απώλεια, Χειραγώγηση, ή Καταστροφη. Τα μέτρα ασφαλείας μας ανανεώνονται συνεχώς αντίστοιχα με την τεχνολογική πρόοδο. Όλη η επικοινωνία μεταξύ της συσκευής σας και των διακομιστών μας είναι αποκλειστικά κρυπτογραφημένη. Αυτό ισχύει τόσο για τη λήψη εγγράφων ή πληροφοριών που σας προσφέρουμε μέσω του ιστότοπού μας και για πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας αίτησης.  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πια απαραίτητα για αυτόν τον σκοπό, διαγρά-φονται αυτόματα. Αναλυτικά, ισχύουν οι ακόλουθες περίοδοι αποθήκευσης:  
Κατηγορία αποθηκευμένων δεδομένων Περίοδος διαγραφής  
Τεχνικά δεδομένα και αρχεία καταγραφής για τη διασφάλιση της λειτουργίας του ιστότοπου 6 μήνες  
Περιεχόμενο που μας παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Οι περίοδοι αποθήκευσης για αυτό το περιεχόμενο βασίζονται στον τύπο των πληροφοριών που διαβιβάζονται και στις ισχύουσες νόμιμες περιόδους αποθήκευσης.  
 
   
ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
Έχετε ανα πάσα στιγμή το δικαίωμα πληροφόρησης περί των αποθηκευμένων προσωπικών σας δικαιωμάτων. Έχετε σύμφωνα με το άρθρο 16 με 20 του GDPR το δικαίωμα για διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων.  
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ  
Αν είστε της άποψης πως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το GDPR, έχετε το δικαίωμα προσφυγής σε μία εποπτική αρχή.  
 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, ιδίως αν αυτό είναι απαραίτητο λόγω τεχνικών εξελίξεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προσαρμόσουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων. Επομένως, λάβετε υπόψη την τρέχουσα έκδοση αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ  
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τις πληροφορίες, με την προστασία δεδομένων και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.  
   

Matomo (formerly called Piwik)

This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. In conjunction with this, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

Matomo cookies will remain on your device until you delete them. The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt out cookie will be placed in our browser, which prevent the storage of usage data by Matomo. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit our website.