Άμεσες ενέργειες

Η ασφάλιση σημαίνει παροχή υπηρεσιών η οποία δεν απεικονίζεται μόνο σε ευνοϊκούς όρους ή σε συμβουλές ειδικών, αλλά εμφανίζεται ιδιαίτερα κατά την επέλευση της ζημιάς, Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε μακροσκελείς δηλώσεις, απλά επικοινωνήστε μαζί μας. Ως ειδικοί στον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καταλαβαίνουμε αμέσως ποιό είναι το πρόβλημα και διεκπεραίωνουμε τις αξιώσεις χωρίς γραφειοκρατία, γρήγορα και αποτελεσματικά.
 

Γιατί γνωρίζουμε ότι, όταν οι απαντήσεις διευθέτουνται με ταχύτητα και ομαλά τότε αναπτύσεται εμπιστοσύνη και για μελλοντικές αξιώσεις.

Η εμπιστοσύνη είναι η βάση κάθε καλής (επιχειρηματικής) σχέσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διευθέτηση των απαντήσεω έχει για εμάς την υψηλότερη προτεραιότητα, διότι μόνο στην επιτυχή αντιμετώπιση των προβληματικών υποθέσεων καθίστανται εμφανής η ισχύς ενός εταίρου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. και Fax: +30 / 210 / 7601-743

office-gr@lutz-assekuranz.eu

 

 

 

φόρμα επικοινωνίας

στην ομάδα