Kompetentní poradenství

Nalézt nejoptimálnější pojistné krytí zabere mnohdy hodně času.

My Vám tento čas chceme ušetřit, abyste se mohli věnovat Vašim obchodním aktivitám. Přistupujeme ke každému individuálně tak, abychom se s klienty sešli na společném řešení.

Staráme se o dodržení právních předpisů, maximální pojistné ochrany a nejlepších podmínek pro Vás.

S mezinárodními pobočkami, stejně jako s centrálou ve Vídni se postaráme o naše zákazníky - v národním jazyce.

Stabilita, se kterou působíme na trhu již více než 40 let, stejně jako nahromaděné know-how má velmi pozitivní efekt.

Každému klientovi je kompetentně porazeno s Lutz Assekuranz.