Skip to main content

Kompetentní poradenství

Nalézt nejoptimálnější pojistné krytí zabere mnohdy hodně času.

My Vám tento čas chceme ušetřit, abyste se mohli věnovat Vašim obchodním aktivitám. Přistupujeme ke každému individuálně tak, abychom se s klienty sešli na společném řešení.

Staráme se o dodržení právních předpisů, maximální pojistné ochrany a nejlepších podmínek pro Vás.

S mezinárodními pobočkami, stejně jako s centrálou ve Vídni se postaráme o naše zákazníky - v národním jazyce.

Stabilita, se kterou působíme na trhu již více než 40 let, stejně jako nahromaděné know-how má velmi pozitivní efekt.

Každému klientovi je kompetentně porazeno s Lutz Assekuranz.