Filozofie

Každá společnost je tvořena lidmi. Proto i každý obchodní vztah mezi společnostmi je v první řadě vztahem mezi lidmi.

Vztahy však fungují pouze při vzájemné důvěře.

Naším úkolem je vybudovat a udržovat tuto důvěru - přes individuální péči, rychlou reakci a zjednodušené procesy.

Dáme Vám slib a dodržíme ho!

Lutz – to je důvěra ruku v ruce s kvalitou.